GIỐNG CAO SU PB235

Nguồn gốc: Xuất xứ Malaysia, Phổ hệ PB 5/51 x PB 32/36. Trồng đại trà ở các công ty cao su Đông Nam bộ những năm gần đây.

 

Sinh trưởng Cây GiốngGiống cao su PB 235  phát triển ở vùng thuận lợi, ở vùng bất thuận (Tây Nguyên cao > 600m, Duyên hải miền Trung) sinh trưởng không trội hơn GT 1.

Tăng trưởng trong khi cạo: Khá.

Sản lượng: Năng suất Giống cao su PB 235 thay đổi theo điều kiện môi trường và từng năm; sản lượng cao, sớm ở vùng Đông Nam bộ, nhưng trung bình ở vùng bất thuận.

Chế độ cạo: 1/2S d/3. Đáp ứng kích thích mủ tốt; thích hợp chế độ cạo nhẹ có kích thích.

 

Các đặc tính quan trọng khác

Giống cao su PB 235  Thân thẳng, tròn đều, cành phân tầng cân đối ở giai đoạn đầu, rậm trung bình, về sau tán nhỏ với 1-2 cành chính, cành thấp tự rụng.

 

Ít nhiễm hoặc nhiễm nhẹ các loại bệnh trừ bệnh phấn trắng thì dễ nhiễm. Kháng gió trung bình đến kém.

Nên áp dụng chế độ cạo nhẹ, đáp ứng kích thích trung bình.

 

Đánh giá chung

Giống cao su PB 235 Có sinh trưởng khoẻ và sản lượng cao trong điều kiện thuận lợi nhưng thành tích giảm sút rõ trong điều kiện bất thuận, nhất là vùng cao.

Không trồng ở vùng có cao trình 600 – 700 m do bệnh phấn trắng nặng và vùng thường xảy ra gió bão do khả năng kháng gió kém.

Cần lưu ý trong việc áp dụng chất kích thích mủ vì  có thể dẫn đến đáp ứng thấp và khô miệng cạo cao.

 


+ Nguồn gốc Giống cao su PB 235 : Xuất xứ Malaysia, Phổ hệ PB 5/51 x PB S/78.

+ Dạng cây: Có cành phụ tự rụng, tạo thân chính thẳng cao, do vậy cho trữ lượng gỗ lớn.

+ Sinh trưởng: Khoẻ trong thời gian, tăng trưởng khá trong lúc mở cạo.

+ Chế độ cạo: 1/2S d/3. Không thích hợp khai thác với cường độ cạo cao và kích thích nhiều, vì dễ bị bệnh khô mủ.

+ Năng suất: Năng suất Giống cao su PB 235 theo điều kiện môi trường và từng năm. Sản lượng cao và sớm ở vùng thuận lợi, đạt trung bình ở vùng bất thuận.

Trong 10 năm đầu năng suất bình quân 1,7 tấn trên một ha/ năm, sản lượng PB235 tập trung vào những tháng cuối năm.

+ Các đặc tính khác: Giống cao su PB 235  ít nhiễm các loại bệnh, nhưng mẩn cảm với bệnh phấn trắng, chịu gió kém.

Vùng đất có cao trình > 700 m (Tây Nguyên), thời tiết bất thuận, PB235 bị giảm năng suất đáng kể do bị nhiễm bệnh phấn trắng nặng và thường xuyên bị gãy cành do gió bão.

0346 226 687