GIỐNG CAO SU RRIV209

Đặc tính của giống cao su RRIV 209

 

  • Giống RRIV 209 có thân thẳng, tròn, nhiều cành nhỏ, có tán cân đối. Tăng vanh khá tốt trong thời gian khai thác nên có trữ lượng gỗ cao về cuối chu kỳ cạo.
  • RRIV 209 nhiễm nhẹ các bệnh phấn trắng, héo đen; dễ nhiễm bệnh rụng lá Corynespora.
  • Giống cao su RRIV 209 ở vùng Đông Nam Bộ, cũng như thích ứng tốt với các điều kiện đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên.
  • “Cơ cấu bộ giống giai đoạn 2017 – 2020 cho các vùng, tiểu vùng đều có những đặc điểm riêng biệt. Giống cao su RRIV 209 được các đơn vị chọn trồng nhiều bởi đặc tính sinh trưởng tốt giai đoạn kiến thiết cơ bản trên nhiều vùng trồng ở Đông Nam bộ, có năng suất cao và sớm. Ngoài ra, còn chống chịu điều kiện bất thuận của thời tiếtkháng bệnh tốtít rụng lá vào mùa mưa và cho mủ nhiều”. – Trích TapChiCaoSu.vn

 

 

Nguồn gốc giống cao su RRIV 209 :

 

  • Giống cao su RRIV 209 được khuyến cáo Cơ cấu giống cao su năm 2017 – 2020
  • Giống cao su RRIV 209 có xuất xứ từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam từ cuối năm 2017.

0346 226 687