• logo
  • CÂY GIỐNG CAO SU CHẤT LƯỢNG CAO

Close

Giá mủ cao su Đồng Nai 17-09-2020

Ngày 17-09-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 19 cụ thể như sau:

MỦ GIAO VỀ CÁC NHÀ MÁY

– Giá tục thu mua Mủ nước chế biên cao su khối giá lần lượt:

+ Loại 1 mua với giá 278 đồng/TSC (theo tiêu chuẩn 00/TCNLTM);

+ Loại 2 mua với giá 275 đồng/TSC (theo tiêu chuẩn 00/TCNLTM).

– Giá tục thu mua mủ nước từ vườn cây cạo khoán vượt định mức sản lượng là 30.000 đồng/kg mủ quy khô

– Tạm ngưng thu mua Mủ nước chế biến cao su ly tâm.

– Giá thu mua mủ tươi (Chưa quy khô theo hàm lượng cao su khô) từ các hộ tiểu điền trong lần 19 công bố ngày 17-9-2020, giá cụ thể:

+ Giá thu mua MỦ CHÉN:

Loại Khô: 10.900 đồng/kg;

Loại Vừa: 9.900 đồng/kg;

Loại Ướt: 5.400 đồng/kg.

+ Giá thu mua MỦ ĐÔNG:

Loại Khô: 8.700 đồng/kg;

Loại Vừa: 7.100 đồng/kg;

Loại Ướt: 4.700 đồng/kg.

+ Giá thu mua MỦ DÂY:

Loại Khô: 10.300 đồng/kg;

Loại Ướt: 7.200 đồng/kg.

+ Giá thu mua MỦ TẬN THU: 1.500 đồng/kg

+ Giá thu mua MỦ ĐẤT: 240 đồng/kg.

– Giá thu mua mủ chén, mủ đông và mù dây các loại giao tại nhà máy được nghiệm thu theo hàm lượng cao su khô (DRC) lần lượt:

+ Giá thu mua mủ chén và mủ đông các loại: 187 đồng/DRC.

+ Giá thu mua mủ dây các loại: 168 đồng/DRC.

– Giá các loại mủ phụ (trừ mù tận thu và mủ đất) tại vườn cây cạo khoán vượt định mức sản lượng: 168 đồng/DRC.

CHÍNH SÁCH GIÁ ƯU ĐÃI

MỨC 1 – Sản lượng quy khô ≥ 7.000 kg/ngày – Giá ưu đãi: Đơn giá thu mua + 3đ/TSC

MỨC 2 – Sản lượng quy khô ≥ 8.000 kg/ngày – Giá ưu đãi: Đơn giá thu mua + 5đ/TSC

MỨC 3 – Sản lượng quy khô ≥ 9.000 kg/ngày – Giá ưu đãi: Đơn giá thu mua + 7đ/TSC

MỦ MUA TẠI CÁC ĐIỂM THU MUA Ở CÁC NÔNG TRƯỜNG

– Giá mủ nước thấp hơn 02 đồng/TSC so với giá mua giao về nhà máy.

– Giá mua mủ phụ các loại thấp hơn 200 đồng/kg so với giá mua giao về nhà máy.

– Đối với các hộ tiểu điền trên địa bàn Nông trường Cẩm Đường, giá mua mủ phụ các loại cao hơn 2.000 đồng/kg; giá mua mủ nước cao hơn 05 đ/TSC so với giá mua giao về nhà máy.

Trên đây là Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (lần thứ 19) cập nhật ngày 17-9-2020 có hiệu lực áp dụng từ ngày 18-9-2020 của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Nguồn Cao su Đồng Nai