• Gần ngã 3 cây số 18, Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh
  • logo
  • CÂY GIỐNG CAO SU CHẤT LƯỢNG CAO

Close

Giới thiệu về đặc điểm giống – Giá cây giống